Любопитната

от Любопитната

Темата доста живо ме развълнува, докато наблюдавах майките по детските площадки, които неспирно дърпаха играчки от ръцете на децата си в отчаян опит да ги накарат да споделят.

Това не бе точно грубо вмешателство в живота на малките. Знам ли, те просто се опитваха да научат децата си да споделят. Нещо повече – вярваха, че така възпитават тодлърите и ги правят по-добри хора.

Чакай малко… тодлърите*.

Първият ми извод от ситуацията беше, че малките хора тиктакат различно от възрастните. Заобикалях участниците в тези ситуации отдалеч и ушите ми пламтяха силно, когато неволно станех участник в подобно зрелище. И тъй като аз съм си все по подробностите – прибирах се вкъщи и при първия сгоден случай се разрових из нета. И отговорите на моите въпроси не закъсняха.


Ами, нека за начало да видим какво става в главите на тези тодлъри.


Едно от първите неща, които прочетох, за да се образовам по този въпрос, беше Триединната теория за мозъчното развитие (The Triune Brain Theory). Тази теория е разработена от американския невроучен Пол Маклийн (Paul MacLean). Тя разглежда мозъка като изграден от три основни части, които постоянно си взаимодействат една с друга. Те са: мозъкът на влечугото (the reptilian brain), мозъкът на бозайника (лимбичната система) и мозъкът, отговорен за мисловните процеси (неокортекс).


Психосоматична реДакция ParentlandВижте също: ПСИХОСОМАТИЧНА РЕДАКЦИЯ=>

 

 


Да започнем подред.

Мозъкът на влечугото: Това е частта от мозъка, която е нужна за оцеляването. Състои се от мозъчния ствол и малкия мозък. Контролира основни телесни функции. Функциите на този мозък са автоматични. Тази част от мозъка е добре развита и активна още от раждането ни.

Лимбичната система се състои от амигдалата и хипокампуса. Този мозък е център на емоциите ни. Също е добре развита още от раждането.

Неокортекс = нов мозък: Той представлява около 5/6-ти от човешкия мозък. Големината му ни отличава от нашите предшественици – неандерталците, и от другите бозайници. Това е мястото, в което се осъществява критичното мислене и рационалната мисъл. Оттук се управлява и волевото движение. Неокортексът не може да бъде добре развит преди детето да навърши 4 години.


Социалното съзряване (емпатията, себепознанието и способността да се общува с други хора) всичко това са функции на неокортекса. Всички те не стават факт, докато детето не достигне почти възрастта за училище.


Това означава, че до поне 4-годишна възраст на децата им липсва социалното съзряване, нужно, за да могат да споделят.

Неокортексът също е седалището на контрола на импулсите и на способността да разбираме, че даден избор сега ще определи какви ще са последствията за нас след време. Тодлърите не могат да управляват импулсите и емоциите си и затова съществуват тантрумите. Те не започват тантрумите си, за да ни манипулират или ядосват, те просто не могат да се удържат и имат нужда от помощ и много разбиране, за да излязат от тези ситуации и да не се плашат от тях. Също така, много важно е да се говори за тантрумите след като детето се е успокоило, за да може и то да си изясни какво е станало и защо и да започне да извървява дългия път към себепознаването и себеразбирането, което ще му донесе спокойствие и силна свързаност с родителя, който се заеме да го придружи по този път.


И след като разказах тази немалка научна част съм сигурна, че вече се питате как ми помага това?


Ами, дава ни една малка идея, че щом тодлърът все още не може да се регулира сам, бихме могли да се намесим колкото се може по-нежно ние, възрастните.

Една от идеите е да имате пясъчен часовник и да покажете на тодлърите във вид на игра как като изтече пясъка си сменят играчките с другото дете и после обратно. Изпитано е и работи.


Малките големи супергероиВижте също: МАЛКИТЕ ГОЛЕМИ СУПЕРГЕРОИ: ВЪЗРАСТТА 0-3

 

 


Можете също да обмените предмети и с друга майка, чието дете е в полезрението ви и може да ви види. Тодлърите обожават да подражават на големите и определено биха се опитали да разменят предмети един с друг, ако възрастните дадат тон за това.

И все пак, не очаквайте чудеса. Тодлърите са в егоцентричната фаза от развитието си, което означава, че могат да видят само себе си и имат силно развито собственическо чувство. Опитайте се максимално да ги подкрепяте в този момент от развитието им, защото той не е случаен.


Егоцентризмът им им помага да осъзнаят, че са отделни личности от вас и това ги кара да искат да се самоутвърждават – чрез противопоставяне и сърдене, например.


Ако не са успешни в отделянето като индивиди от вас, те няма как да изпитват достатъчно себеуважение на по-късен етап и може да имат разколебавания в самочувствието.


Урок по търпение - ParentlandВижте също: УРОК ПО ТЪРПЕНИЕ=>

 

 


 

Те попиват всичко – помнете, че никога не боли да им повтаряте и потретвате онова, което искате те да разберат и запомнят.

Не се съмнявайте, че са ви разбрали още от първия път – те са, но може просто да не искат да направят онова, което желаете или очаквате от тях.

Важно е вие само да сте наоколо да ги подкрепяте и окуражавате, а крайното решение да направят нещо ще си дойде от самите тях.

*тодлър (англ. toddler) – деца във възрастта 12-36 месеца
**тантрум (англ. tantrum) – внезапно раздразнение, избухване, разгневяване


Вижте още по тема ДЕЦА 0-3=>

Вижте още по тема ПСИХОЛОГИЯ=>

Вижте още по тема ВЪЗПИТАНИЕ=>

Вижте още от категория ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ=>

Коментари