Виолета Азис

от Виолета Азис

Знаете ли какво е психодрама? А с какво се занимават групите по психодрама? Имате идея, но не сте сигурни? Или ви звучи познато, но неясно? Нека ви обясня.

Психодрамата е метод на психотерапия, създаден от Джейкъб Морено. В този подход се използват техники от театъра, чрез които учстниците изиграват минали, сегашни или очаквани житейски ситуации и роли, опитвайки се да ги разбере по-пълно и да постигне добият различна гледна точка. Изиграват се или се преиграват значими събития, за да се помогне на хората да разпознават и изживяват скрити чувства, потискани до този момент, да съумеят да ги изразяват пълно и свободно и да се насърчи изпробването на ново и по-ефективно поведение.

Морено твърдо вярва, че изиграването на проблемите има по-голяма терапевтична стойност, отколкото ако просто се говори за тях. Неговите техники насърчават действието, междуличностното взаимодействие и срещите, изразяването на чувствата и проверката на реалността. Срещата се извършва в контекста „тук и сега“, независимо дали изиграването се отнася до минало или очаквано събитие. Според Морено спонтанността и творчеството са основни характеристики на здравата и жизнена личност.

Групите по психодрама 

Работата в група дава възможност за сценично изследване на преживелищния опит на участниците, анализирането му и способността за оползотворяването на този опит в личния и професионалния живот .

Целта ѝ е подобряване на способностите на участниците за справяне с тревожността и напреженията, препятстващи развитието и ежедневието на човека, както и повишаване на чувствителността към собствения опит и към опита на другите.

Участниците имат възможността да експериментират в защитена и напълно конфиденциална среда, да създадат житейски сценарий, включващ личната им история, настоящето и бъдещето, както и да работят в посока постигането на удовлетворяващи отношения със себе си и с другите.

За кого са полезни групите по психодрама?

Няма ограничение и конкретен критерий за участниците, всеки би могъл да се включи и да извлече полза за себе си. Такъв тип група би могла да бъде от полза както на хора с битови и житейски проблеми, така и на хора, които имат желание да развият чувствителността си и личния потенциал, но също така и на страдащи от: депресия, депресивни и невротични състояния, панически атаки, емоционална лабилност и други психологични проблеми.

Кога започваме?
В средата на ноември месец.

Регулярност:
Веднъж седмично, след работно време. Продължителността на една сесия е около 2 ч. 30 мин.

Краен срок за подаване на заявки:
31 октомври 2018 г.

Брой участници в групата:

Най-малко 6, най-много 12.

Водещи:
Виолета Азис и Розалина Генева

За заявки, информация и въпроси:
тел: 0888872346 или на и-мейл: psychodramagroup2018@gmail.com

Розалина Генева е магистър по Клинична психология. Работи по специалността си в частна практика и като част от екипа на неправителствена организация. Тя е сертифициран обучител по социални умения и коучинг, асистент по психодрама, социометрия и групова терапия. Разработва докторска теза по темата за “Пренаталната и следродилна депресия” към програмата по Психология на здравето, СУ “Климент Охридски”. Работи по международни проекти за подобряване психично-здравния статус и психосоциалната рехабилитация на психично болни пациенти и техните близки.

Виолета Азис Повечето от вас ме следят в Parentland, с някои се познавам и лично.  Завършила съм СУ” Климент Охридски”. От осем години работя като клиничен психолог в соматична болница и пет години на частна практика. Имам над десет години опит с групова терапия и психодрама. Член съм на БАП (Българска асоциация по психотерапия) и  БДП (Бългаско дружество на психолозите).

Коментари