Общи разпоредби

Чл. 1. Parentland е сайт, в който се обсъждат темите: родителство, семейство, деца, възпитание, взаимоотношения, други.

Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Parentland и потребителите на сайта, авторите и партньорите.

Чл. 3. Достъпът на потребителите до материалите на сайта е безплатен.

Авторско право

Чл. 4. (1) Всички публикувани в сайта изображения и текстове, освен изрично упоменатите, са собственост на Parentland и са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна или частично модифициране на съдържание от сайта, включително на данните и елементите в него, извършено без разрешение на Parentland, е забранено и се преследва по предвидения законов ред.

(3) При наличие на преводни статии, източникът и преводачът ще бъдат изрично упоменати.

(4) Ползването на снимки от сайта без изрично писмено съгласие на Parentland е абсолютно забранено и ще бъде преследвано по съответния законов ред.

Ползване на сайта
Чл. 5. Задължително е коментарите да бъдат изписвани на кирилица.

Чл. 6. Не се толерират прояви на сексизъм, хомофобия, расизъм и дискриминация. Подобен род коментари ще бъдат изтривани незабавно.

Чл. 7 *Parentland.bg публикува лични истории, които нямат претенция за изчерпателност и експертиза. За медицински съвети, диагнози и терапии, обърнете се към лекар или специалист.

Лични данни
Чл. 8.  Parentland е отговорен за запазване неприкосновеността на личната информация на потребителите и авторите и се задължава да не я предоставя на трети лица без изрично уведомление и позволение.

Партньорство и реклама
Чл. 9. (1) Parentland предоставя рекламно пространство по предварително договорка, съгласувана оферта и условия.

(2) Всички предложения за сътрудничество се изпращат на имейл partners@parentland.bg или info@parentland.bg Получаването на заявката се потвърждава чрез обратен имейл във възможно най-кратък срок.

(3) Parentland си запазва правото да откаже публикуването на рекламен материал поради технически несъответствия, или в случай, че материалът е в разрез с философията и концепцията на сайта, като за това се задължава да информира партньора си писмено в разумен срок.

Чл. 10. Parentland не носи отговорност за достоверността на съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

Чл. 11. Всички публикации, подготвени в сътрудничество, са изрично указани като такива.

Автори
Чл. 12. (1) Статиите са авторски, подписани от кратка визитка (псевдоним или име) на автора, които той доброволно е предоставил.

(2)Авторите предоставят доброволно статиите, които сайтът публикува след редакторско одобрение.

(3) Върху текстовете се прилага редакция на граматическите и пунктуационните грешки, без промяна на смисъла.

(4) Възможно е промяна на заглавието, заради общия изглед и концепция на сайта и налагащата се seo оптимизация, за което авторът ще бъде уведомен своевременно.

(5) Авторите носят отговорност за съдържанието на предоставените текстове.

Чл. 13. Подборът на снимките към всеки материал се извършва от Parentland.

Чл. 14. (1) Предоставянето на материали за публикуване от авторите е безплатно и безвъзмездно, освен ако не е договорено друго.

(2) Parentland се задължава да не ползва предоставените му авторски текстове за други цели, освен тези на сайта.

Чл. 15. (1) Нови автори и техните текстове се приемат след одобрението на Parentland.

(2) Кандидат-авторите изпращат текстовете на имейл authors@parentland.bg

(3) Parentland си запазва правото да откаже публикуване на статия, ако тя е в разрез с концепцията и философията на сайта.

Промяна в договора
Чл. 16. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Parentland. Всички промени ще бъдат своевременно публикувани на тази страница.

*Последна промяна – 10.02.2018