Разговори по теми, които обикновено избягваме. Честно, открито, без задръжки.
Виолета Азис е клиничен психолог, който умее да изслушва, без да притиска с въпроси.
Можете да коментирате свободно под всяка статия.
Дискусията понякога носи решения, а споделянето избистря картината.
Всяко мнение е важно, всяка гледна точка носи смисъл.