ИГРА С ПОДАРЪЦИ “ЦАР ЛЪВ”

  1. Играта се организира от Форум Филм България в партньорство с Parentland.bg
  2. Право на участие имат всички български граждани, с изключение на служителите на Parentland и Форум Филм България, както и членовете на техните семейства. Всяко лице, отговарящо на тези условия, може да се регистрира за участие в настоящата игра само веднъж.
    1. В рамките настоящата игра участниците трябва да отговорят на въпроса: Какво най-често ви изнервя?, публикуван на страницата на ФБ страницата на сайта. Победителите в играта се определят на лотариен принцип, като в жребия се включват всички участници, дали отговор на въпроса, тагнали двама приятели (еднократно) и споделили публично поста. Отговорите си участниците трябва да публикуват само под ФБ публикацията
  3. Периодът на провеждане на играта е от 15 юли 2019 г. до 24:00 ч. на 19 юли 2019 г.
  4. Награди: 1 брой куфар; 1 брой магнитна рамка за снимка; 1 брой метална бутилка.

На 22 юли 2019 г. ще бъдат изтеглени и обявени на Facebook страницата на Parentland  (https://www.facebook.com/Parentland/) трима победители, сред които чрез жребий ще бъдат разпределени обявените награди.

6.1. Победителите в играта се уведомяват за наградата си под основната публикация във Фейсбук. В случай, че връзката не може да се осъществи поради нередовно проверяване на посочения профил или заради техническа неизправност, организаторите не носят отговорност.

6.2. Участниците, спечелили награда в рамките на играта, са длъжни в двудневен срок след уведомяването им за наградата да се свържат с организаторите на посочените от тях координати и да уточнят на чие име и на какъв адрес искат да получат наградата си. В противен случай ще загубят правото си да ползват спечелената награда.

6.3. Организаторът на играта поема разходите, свързани с изпращането на наградите, само в случай, че посоченият от участника адрес е на територията на България.

6.4. Победителите в играта могат да получат наградите си само срещу предоставен документ за самоличност.

6.5. Организаторите не носят отговорност в случай, че наградите бъдат повредени или загубени в процеса на транспортиране.

6.6. Организаторите не носят отговорност за непотърсени или потърсени извън упоменатия срок награди.

6.7. Организаторите не поемат отговорност, в случай, че победителят не може да вземе или е възпрепятстван да използва спечелената награда.

  1. Наградите са осигурени от Форум Филм България.
  2. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за тяхната парична стойност.
  3. Всички участници в играта автоматично се съгласяват с настоящите правила за участие.
  4. Организаторът си запазва правото да промени настоящите правила за участие в хода на играта.